Probest Klinik Çalışmaları

Bağırsak Bozukluğu nedir? Belirtileri/Semptomları Nelerdir?

Altta yatan organik bir neden saptanmadan, aşağıdaki semptomlardan biri veya birkaçının bir arada olması durumu

 • Şişkinlik
 • Gaz
 • Alt karın bölgesinde spazm
 • Karın ağrısı (periyodik, tekrarlayan, kronik)
 • Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik (diyare/konstipasyon)
 • Dışkılamadan sonra dışkılamanın tamamlanmadığı duygusu
 • Dispepsi
 • Geğirti
 • Rektal mukus oluşumu

Hastada altta yatan organik bir sebep olmaksızın;

Şişkinlik, gaz, alt karın bölgesinde spazm,  periyodik, tekrarlayan ve kronik özellikteki karın ağrısı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik  yani diyare veya konstipasyon, dışkılamadan sonra dışkılamanın tamamlanmadığı duygusu, dispepsi yani hazımsızlık, geğirti ve rektal mukus oluşumu şikayet ve belirtilerinden biri veya birkaçının bir arada olması fonksiyonel bağırsak bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.

İdeal probiyotik Nedir? Probiyotik Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bir ürünün ideal probiyotik olarak tanımlanabilmesi için;

 • İnsan kaynaklı olması, 
 • Mide asiditesi ve safra asitlerine karşı dirençli olması,
 • Sindirim kanalında canlı kalabilmesi, 
 • Bağırsak epiteline tutunabilmesi, 
 • Doğal floraya adapte olması, 
 • Sindirim sisteminde kolonize olabilmesi, 
 • Antimikrobiyal maddeler salgılayabilmesi (bakteriyosin gibi), 
 • Patojen ve toksik olmaması, 
 • Konakçı sağlığı üzerinde olumlu etkileri olması
 • Üretim ve depolama sırasında stabil olması, canlı kalabilmesi gerekmektedir.

2001 yılında Kanada’da Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda Tarım Örgütü tarafından düzenlenen bir toplantıda probiyotik mikroorganizma kabul edilme kriterleri belirlenmiştir. Bir ürünün probiyotik olarak kabul edilebilmesi için insan kaynaklı olması, mide asiditesi ve safra asitlerine karşı dirençli olması, sindirim kanalında canlı kalabilmesi, bağırsak epiteline tutunabilmesi, doğal floraya adapte olması, sindirim sisteminde kolonize olabilmesi, bakteriyosin ve benzeri antimikrobiyal maddeler salgılayabilmesi, patojen ve toksik olmaması, konakçı sağlığı üzerinde olumlu etkileri olması ve üretim ve depolama sırasında stabil olması, canlı kalabilmesi gerekmektedir.

Probest Digestive Klinik Çalışmalar

1) Karın Ağrısı Şiddetinde ve Sıklığında Değişim

Karın Ağrısı Şiddetinde ve Sıklığında Değişim Karın Ağrısı Şiddetinde ve Sıklığında Değişim 2

2) Karın Şişkinliği Şiddetinde ve Sıklığında Değişim

Karın Şişkinliği Şiddetinde ve Sıklığında Değişim 1Karın Şişkinliği Şiddetinde ve Sıklığında Değişim 2

3) Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

probest digestive

Probest Defense Klinik Çalışmalar

Çalışmada ilk araştırılan konu, düzenli olarak 12 hafta kullanıldığında Probest Defense’in bağışıklık savunmamızı güçlendirerek, viral  sebeplerle ortaya çıkan soğuk algınlığına yakalanma üzerinde koruyucu bir etki yapıp yapmadığıydı. Grafikten de görebileceğimiz gibi, düzenli probiyotik kullananlarda bir veya daha fazla soğuk algınlığı geçirme sıklığı, plasebo kullananlara göre istatistiksel anlamlı olarak daha düşük oranda gözlemlenmiştir. 

Ayrıntılarına bakacak olursak, 
Kontrol grubundaki deneklerin %67’si en az bir defa soğuk algınlığına yakalanmışken, Probiyotik gruptaki deneklerin  %55'i bir veya daha fazla atak yaşamıştır. Çalışma süresi boyunca 2 veya daha fazla hastalığa yakalanma oranı probiyotik grup için %21 iken, kontrol grubu için %33 olarak saptanmıştır. Bir başka deyişle plasebo kullananların 1/3’i, probiyotik kullananların ise 1/5’i en az 2 defa soğuk algınlığı geçirmiştir. 3 ve daha fazla soğuk algınlığına yakalanma ihtimali ise probiyotik kullanan grupta %54 daha az gerçekleşmiştir.

4) Soğuk Algınlığı Atak Sayısı

Soğuk Algınlığı Atak Sayısı

5) Soğuk Algınlığı Atak Süresi (Gün)

Soğuk Algınlığı Atak Süresi (Gün)

probest defence